Alquiler de coches Czechocar - alquiler coches en Praga para todos!

Vayan con nosotros!

La sisitema sumaria de reservación on-line, la calculación de precio y la oportunidad para ordenar todos los servicios completarios.

Con mucho gusto os informamos de nuestra ofertada de arrendamiento, con inclusión de cumplir la reserva de su más preferido coche. Llama GRATIS 800 321 321!

Obtengan el sinopsis inmediato de precios para ordenar nuestros automóviles.

Las acciónes duraderas!

  • Drive Alliance Partner
  • Premium RB Club

Curso de cambio

Información sobre el tráfico (sólo en checo)

Msgre.Šrámka: Parkování

plně obsazeno,

Strahovský tunel, směr Smíchov, Praha: Omezení provozu a zákazy

tunel uzavřen ,

ulice Cesta Svobody - ulice Scheinerova, Říčany, okr. Praha-východ: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky , Úplná uzavírka místní komunikace ul. Politických Vězňů v úseku mezi ul. Cesta Svobody a Rýdlova, vše v k.ú. Říčany u Prahy, z důvodu rekonstrukce uvedené komunikace, Vydal: Městský úřad Říčany

ulice Kosmonautů, Chomutov, okr. Chomutov, přes: místní komunikace, ulice Kosmonautů: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky , Úplná uzavírka provozu v ul. Kosmonautů z důvodu frézování a pokládky živičného povrchu. Průjezd vozidel IZS dle postupu a druhu prací (při pokládce živice s omezením).; Objížďka - jednosměrná: ulice Alfonse Muchy - ulice Kosmonautů, Chomutov, okr. Chomutov, přes: ulice Vítězslava Nezvala, ulice Kosmonautů, Alfonse Muchy, Vítězslava Nezvala, Kosmonautů; Objížďka - jednosměrná: ulice Kosmonautů - ulice Alfonse Muchy, Chomutov, okr. Chomutov, přes: ulice Sluneční, ulice Vítězslava Nezvala, ulice Alfonse Muchy, Kosmonautů, Sluneční, Vítězslava Nezvala, Alfonse Muchy., Vydal: Magistrát města Chomutova

silnice III/1052 (ulice Masarykovo náměstí - ulice Čs. armády), Jílové u Prahy, okr. Praha-západ: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky , uzavírka sil. III/1052 ul. Čs. armády -Jílové u Prahy,; Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , do 12t : pro vozidla do 12t + linky veřejné autobusové dopravy PID : ze sil. II/105 ul. Pražská po místních komunikacích ul. Jana Morávka a Tyršova na sil. III/1052 ul. Čs. Armády a opačně ; Objížďka - pro vozidla nad X tun, nad 12t: pro vozidla nad 12t : z Jílového u Prahy po sil. II/105 ul. Pražská na Radlík – dále po III/00315 Sulice – dále po II/603 Kamenice - na sil. II/107 a III/1052 na Jílové u Prahy a opačně , Vydal: Městský úřad Černošice

silnice II/105, Kamenný Přívoz, okr. Praha-západ: Omezení provozu a zákazy

most uzavřen práce na silnici , uzavírka mostu ev.č. 105-011 na sil. II/105 Kamenný Přívoz; Objížďka - obousměrná: z Kamenného Přívozu ze sil. II/105 na sil. II/106 směr Hostěradice – Krňany – dále po III/1056 do Netvořic na sil. II/105 a opačně, Vydal: Městský úřad Černošice

silnice III/11451, Maršovice, okr. Benešov: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích , uzavírka silnice č. III/11451, staničení cca km 4,189 - 4,383, Maršovice; Objížďka - obousměrná: objízdná trasa bude vedena po silnicích č. III/11447, III/11438, III/11437 a III/11451, v délce cca 15 km, Vydal: Městský úřad Benešov

místní komunikace Teplice (okres Teplice): Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích , částečná uzavírka provozu na místních komunikacích v Teplicích (ul. Pod Doubravkou křižovatka ul. Novákova, ul. J. Šafaříka), Vydal: Magistrát města Teplice

silnice III/3089 (ulice Hankova), Smiřice, okr. Hradec Králové: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích , Úplná uzavírka silnice III/3089 (ul.Palackého, Hankova) ve Smiřicích z důvodu výstavby kanalizace a vodovodního řadu; Objížďka - bez rozlišení: Objízdná trasa je vedena po silnici I/33 (Holohlavy, Černožice), ul. Revoluční (Černožice),silnice III/30810 (Černožice, Smiřice), silnice III/3089 (Smiřice) - obousměrně, Vydal: Magistrát města Hradec Králové

silnice III/3089 (ulice Palackého), Smiřice, okr. Hradec Králové: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích , Úplná uzavírka silnice III/3089 (ul.Palackého, Hankova) ve Smiřicích z důvodu výstavby kanalizace a vodovodního řadu; Objížďka - bez rozlišení: Objízdná trasa je vedena po silnici I/33 (Holohlavy, Černožice), ul. Revoluční (Černožice),silnice III/30810 (Černožice, Smiřice), silnice III/3089 (Smiřice) - obousměrně, Vydal: Magistrát města Hradec Králové

silnice III/1052 (ulice Čs. armády), Jílové u Prahy, okr. Praha-západ: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na silnici , Objížďka po ul. Tyršova, Jana Morávka, Pionýrů

místní komunikace, Nádražní, Smiřice, okr. Hradec Králové: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na silnici , rekonstrukce ul. Nádražní -Smiřice;

silnice II/421, ul. Brněnská, Hlavní, Hodonínská, Velké Pavlovice, okr. Břeclav: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, práce na silnici , Úplná uzavírka včetně křižovatky silnic II/421 x III/42114 a v úseku od křižovatky silnic III/42113 x II/421 po most ev. č. 421-008 směr Bořetice, na kterém je již úplná uzavírka do 31.05.2018. Důvodem úplné uzavírky je rekonstrukce silnice II/421. Objízdná trasa vozidel do 3,5 t (mimo dopravní obsluhu, link. bus a mimo vozidla stavby) ve směru na Velké Bílovice je vedena ulicí Za Dvorem a ve směru na Němčičky je vedena ulicí Dlouhou a spojovací ulicí mezi ulicemi Dlouhá a Hlavní. Objízdná trasa vozidel nad 3,5 t je vedena obousměrně po silnicích III/42115, II/425, III/4217 přes obec Starovičky a Horní Bojanovice. Dále objízdná trasa navazuje na objízdnou trasu stanovenou z důvodu uzavírky mostu č. 421-008 na silnici II/421 ve Velkých Pavlovicích., Vydal: Městský úřad Hustopeče

místní komunikace v katastru obce Jičín, okr. Jičín: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích , Uzavírka místních komunikací v lokalitě Lidické nám. východ (ul. Dlouhá, Příční, Luční), Vydal: Městský úřad Jičín

silnice II/603, Babice - Křiváček, okr. Benešov: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce , Úplná uzavírka pozemní komunikace silnice II. třídy č. II/603 (1. etapa) od křižovatky se silnicí č. III/6032 v Babicích po křižovatku s místní komunikací do Malešína v obci Křiváček.; Objížďka - bez rozlišení: přes: silnice II/107 (Týnec nad Sázavou), silnice II/106 (Benešov), silnice I/3, Poříčí nad Sázavou, silnice II/603 (ulice Benešovská) (Nespeky), Vydal: Městský úřad Říčany

ulice Žižkova, Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky , V Karlových Varech, k.ú. Stará Role bude uzavřena část místní komunikace ul. Žižkova - provádění stavebních prací - oprava krytu. Průjezd možný ulicí Husova, Rokycanova., Vydal: Magistrát města Karlovy Vary

silnice III/4915 (ulice Zámecká), Zlín, okr. Zlín: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce , Úplná uzavírka provozu na pozemní komunikaci ve dvou etapách: sil. III/4915, I. etapa: km 0,060 - km 0,490; od Restaurace Lešná po dům č.p.294 uzlové staničení; II. etapa: km 0,490 - 1,080, od domu č.p.294 po křižovatku s ulicí Velíkovská včetně uzavírky provozu přilehlých rekonstruovaných komunikací pro pěší . Objízdná trasa: sil. III/4911, uzlový úsek č. 2, název úseku: Štípa - kostel, ul. Lešenská, sil. III/4912, uzlový úsek č. 1, název úseku: Štípa - U Doleček, ul. Nová Cesta Ve II. etapě bude umožněn průjezd MHD uzavřeným úsekem komunikace z ulice Za Dvorem na ul. Nová Cesta. Z důvodu realizace stavební akce: Rekonstrukce ul. Zámecké, Zlín - Štípa., Vydal: Magistrát města Zlína

místní komunikace, Trojanovice, okr. Nový Jičín: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce , Výstavba vodovodního a kanalizačniho řadu, v Trojanovicích - Dolní část Lomné, Vydal: Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm

silnice III/28115, Troskovice, okr. Semily: Omezení provozu a zákazy

uzavřeno, sportovní akce , ; Objížďka - bez rozlišení: přes: silnice III/27921 (Hrubá Skála), silnice I/35 (Ktová), Vydal: Městský úřad Turnov

silnice III/4793 (ulice Na Karolíně), Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno , Částečná uzavírka, spočívající v zjednosměrnění komunikace ve směru do centra. Omezení souvisí s uzavírkou na sil. I/11 ul Rudná., Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

silnice I/11 (ulice Rudná), Slezská Ostrava - Vítkovice, Ostrava: Omezení provozu a zákazy

uzavřeno pro těžká nákladní vozidla , Směr Vítkovice uzavřen pro vozidla nad 6 t. Objízdná trasa je vedena po sil. II/477 (ul. Frýdecká), II/647 (ul. Bohumínská), po D1 (směr Praha) na EXIT 361, po sil. I/56 ul. Místecká), ul. Výstavní, Rudná

silnice I/11 (ulice Rudná), Vítkovice - Slezská Ostrava, Ostrava: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na údržbě mostu , Objízdná trasa ve směru na Havířov je pro veškerou dopravu vedena po sil. I/56 směr D1, po D1 směr Bohumín, EXIT 365, sil. II/647 (ul. Bohumínská), II/477 (Frýdecká), Rudná

 

Artículos

Alquiler de coches con una larga tradición en tiempo

Alquiler de coches Czechocar Inc. fue establecida a principios de los 90-th y acaba de casi 20 aňos de historia. El objetivo principal de Czechocar es un servicio de alquiler de coches, con la mayor amplitud, que abarca no sólo la República Checa. Nuestras sucursales se encuentran en las principales ciudades como Praga, Brno, Ostrava, República Checa Budejovice y 77 en otros lugares. Además, nuestro servicio de alquiler de coches ofrece la posibilidad de devolver un coche de alquiler fuera del territorio de la República Checa, dentro de la Unión Europea. Más información puede encontrar en la página de Arrendamiento unidireccional.

Alquiler de coches en menos Praga

Casi todas las grandes empresas tienen sus oficinas en Praga y, por supuesto Czechocar no es una excepción. La rama principal se encuentra en el Centro de Congresos de Praga, cerca del metro Vysehrad. Este lugar fue escogido debido a la fácil accesibilidad desde el centro, y porque no sólo los clientes individuales ahora pueden alquilar de coches en Praga, sino también los clientes de congresos puede utilizar nuestros servicios. Otra oficina se encuentra en el aeropuerto de Ruzyne en Praga delante de la terminal de llegadas. Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros.

Servicio de alquiler de coches con el programa de viajes

Alquiler de coches Czechocar empresa monitorea constantemente las necesidades de los clientes y mejorar los servicios. Debido a que más de la mitad de nuestros clientes son turistas, hemos preparado un programa de viajes, que pueden acercarse a nuestros clientes de países extranjeros los lugares más hermosos en la República Checa, así como ofrecer algunos descuentos hasta el 15% de los servicios acaba de comprar! Además de la sección local obtener información muy útil sobre la región en la que desea viajar. Obtenga más información en el Programa de viajes.

Alquiler de coches - Oficina central

Alquiler de coches Czechocar a.s.
El centro del congreso de Praga, 5. května 65, Praga 4, 140 00
E-mail: rent@czechocar.cz, +420 602 219692 (sin interrupción)

 

Alquiler de coches Czechocar a.s.